Dienstverlening


Administratieve dienstverlening: de basis

Meijer Finance levert de administratieve diensten die u van een all round accountantskantoor mag verwachten:

* Het opzetten, inrichten en voeren van een efficiënte en inzichtelijke financiële administratie

* Het doorlichten, analyseren en beoordelen van tussentijdse financiële rapportages, van lopende administraties en jaarstukken en het rapporteren daarover

* Het samenstellen of beoordelen van jaarstukken, begrotingen en van adviezen en het afgeven van verklaringen naar aanleiding van financiële gegevens

* Heet adviseren van de directie aangaande het financieel-administratieve beleid.

Daarnaast is Meijer Finance als gecertificeerd AA-Accountantskantoor bevoegd beoordelingsopdrachten en andere assuranceopdrachten uit te voeren. Dat is de basis. Maar er is meer!

Administratieve dienstverlening: specialismen

Klanten doen steeds vaker een beroep op specifieke kennis en vaardigheden van Meijer Finance op een aantal deelterreinen van de administratieve dienstverlening. Deze vorm van dienstverlening is vaak aan de orde bij ingrijpende veranderingen of acute noodsituaties in bedrijven of instellingen. Meijer Finance kan dan snel, flexibel en adequaat inspringen. Dat kan juist in economisch barre tijden van enorm belang zijn voor de toekomst! Het betreft met name:

* Het administratief ondersteunen van – en uitvoeren van een quickscan voor de curator

* Het omvormen en herinrichten van administraties naar aanleiding van, bijvoorbeeld, een Management Buy Out

* Het bepalen van bedrijfswaarderingen en goodwill bij aan- en verkoop

* Het coachen en eventueel ad interim vervangen van interne administrateurs

* Het adviseren over slimme toepassingen en benutten van mogelijkheden die nieuwe financiële wet- en regelgeving en tijdelijke overheidsmaatregelen bieden voor de ondernemer

Maar ook de dienstverlening voor particulieren neemt toe. Familierechtadvocaten en mediators weten Meijer Finance te vinden voor de financiële begeleiding bij echtscheidingen, waaronder bedrijfswaarderingen.

Wij leveren al deze administratieve diensten onder het motto: accuraat, solide en betrouwbaar. En wat onze klanten bovendien zeer waarderen: op korte termijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere financiële diensten van de Meijer Finance, zoals de fiscale dienstverlening.