De basis


De 3 basiswaarden

U zoekt een (nieuwe) accountant, bijvoorbeeld voor uw financiële administratie of salarisadministratie, het samenstellen of beoordelen van uw jaarrekening of het verzorgen van uw fiscale aangiften. Een AA-accountant met een brede ervaring, zeker in deze tijden.

Dan mag u minstens drie eigenschappen van die accountant verwachten: hij is accuraat, solide en betrouwbaar. Accuraat, want hij is nauwkeurig, scherp op kwaliteitscontrole, zodat u er desgewenst geen omkijken meer naar heeft. Solide, want zijn berekeningen en inschattingen kloppen, zodat u er uw bedrijfsbeleid op bouwen kunt. Betrouwbaar, want hij levert op tijd, komt zijn afspraken na en gaat zorgvuldig met uw bedrijfsgegevens om. Kortom: een correcte en stipte uitvoering. Logisch, vinden wij. Maar in de praktijk binnen de hele sector is dat wel eens anders…

In elk geval kunt u bij Meijer Finance zonder meer rekenen op een perfecte uitvoering van uw administratie in de breedste zin van het woord. Accuraat, solide en betrouwbaar. Dat vinden wij ‘de basis’.

Maar dat betekent ook: er is meer!

De meerwaarde: creatief, pro-actief en actueel …

Financiële regelgeving verandert snel en wordt steeds ingewikkelder. Hebt u, juist nu, de risico’s in beeld? Liever nog: benut u nieuwe kansen en mogelijkheden optimaal? Een degelijk financieel-economisch advies kan u heel wat zorgen en geld schelen. Maar dan moet dat advies wel precies op uw situatie zijn toegesneden. Door uw accountant in de rol van financieel adviseur.

Dan mag u minstens drie eigenschappen van die accountant verwachten: hij is creatief, hij is pro-actief, hij bezit actuele kennis. Creatief, want hij zoekt wegen om uw zaken binnen de gestelde grenzen zo gunstig mogelijk te regelen. Pro-actief, want hij komt zelf met mogelijkheden voor verbeteringen in uw financiële huishouding. Met actuele kennis van de nieuwste wetten en regels, zoals de nieuwe standaard voor uitwisseling van financiële gegevens met overheden, banken en andere instanties (SBR). Of de wetgeving Flex BV en de actuele WKR (werkkostenregeling): financiële wet- en regelgeving die veel voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Deze kennis en vaardigheden vindt u niet overal. Maar u mag Meijer Finance er zonder meer op aanspreken. Resultaatgericht advies, toegesneden op uw situatie. Creatief, pro-actief en op basis van actuele kennis. Dat noemen wij de meerwaarde.

… met aansluitende dienstverlening!

Zulke advisering grenst al snel aan deskundigheden en bevoegdheden van anderen, zoals notaris, jurist, pensioenadviseur of automatiseringsdeskundige. Wij leveren deze diensten uiteraard niet zelf, maar hebben in ons netwerk wél deze dienstverleners voor u klaarstaan. Dienstverleners met een vergelijkbaar profiel als Meijer Finance, dienstverleners die aansluiten wat betreft visie en aanpak. Dienstverleners van wie wij uit ervaring weten dat u ook hen kunt vertrouwen. En die u snel van dienst kunnen zijn. Zodat u over een concreet en integraal advies kunt beschikken. Dat scheelt weer oriënteren, voorkomt tegenstrijdige adviezen en vertraging.